Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs av FN 1989.

Den trädde i kraft i Sverige 1990.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens artiklar svensk lag.

Det är viktigt att du som ung (0-18 år) blir lyssnad till, respekterad och delaktig i ditt liv och utveckling.

Alla barn är lika mycket värda och har lika rätt till alla rättigheter. Alla barn ska skyddas från diskriminering och barnets bästa ska alltid beaktas och bedömas i de beslut som tas av vuxenvärlden. Ni barn/unga har rätt till en trygg uppväxtmiljö och utbildning.

Läs mer om dina rättigheter på:

För dig under 18 – Barnombudsmannen

Regler om Barns rättigheter finner Du här nedan: