Programtablå Rikssändning

 

17:00 Majfesten startar
17:05 Lokala akter från hela Sverige 
19:00 JEANO
19:15 Lokala akter från hela Sverige
20.00 B.BABY
20:20 Lokala akter från hela Sverige 
21:00 JELASSI
21:20 Lokala akter från hela Sverige 
22:00 BORGERLIG BEGRAVNING 
23:00 Avslut för kvällen

Medverkande företag